Chữ Màu Liên Quân In Đậm: Đổi Tên 2 Màu Liên Quân Mùa 23

Chữ Màu Liên Quân In Đậm ❤️️ Đổi Tên 2 Màu Liên Quân Mùa 23 ✅ Hướng Dẫn Anh Em Game Thủ Cách Đổi Tên Màu Đẹp Trong Liên Quân Mobile.

Cách Tạo Tên Chữ Màu Liên Quân

Hướng dẫn anh em game thủ cách tạo tên chữ màu trong Liên Quân giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với bạn bè trong game.

Bảng Code Màu Liên Quân Đầy Đủ

Để giúp bạn tạo tên chữ màu trong Liên Quân thì Shop Garena share đến bạn bảng mã code màu đầy đủ nhất bên dưới.

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

Bạn xem thêm chi tiết 👉 Bảng Màu Liên Quân 🌹 [Mới Nhất]

Cách Đặt Tên Chữ Màu Liên Quân Ở Khung Chữ Ký

Sau khi bạn nắm được mã code màu trong Liên Quân thì bạn làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt tên chữ có màu ở khung chữ ký.

  • Bước 1: Trước hết bạn đăng nhập tài khoản vào game Liên Quân sau đó bạn nhấn vào biểu tượng ảnh đại diện ở góc trên bên trái của màn hình.
Nhấn vào biểu tượng ảnh đại diện
Nhấn vào avatar
  • Bước 2: Tiếp theo bạn nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa ở góc trái màn hình -> Click vào mục Sửa tên.
Click biểu tượng răng cưa
Nhấn vào biểu tượng cài đặt
  • Bước 3: Bạn chọn mã và đặt tên mà bạn muốn sau đó nhập chính xác cú pháp sau đây để có thể tạo màu chữ cho tên hiển thị trong game.
<color=#mã màu >Tên nhân vật</color>
Nhập cú pháp
  • Bước 4: Cuối cùng bạn nhấn OK để hoàn thành viết chữ màu trong phần khung chữ ký của Liên Quân Mobile.

Hướng Dẫn Viết Chữ Màu Xanh Trong Liên Quân

Hướng dẫn thêm bạn cách viết chữ màu xanh trong Liên Quân như sau.

  • Bước 1: Bạn mở game lên sau đó truy cập vào một đoạn chat bất kỳ.
  • Bước 2: Tiếp theo bạn nhập theo cú pháp <a> nội dung <a> để có thể hiện chữ xanh trong Liên Quân.

Shop Garena tặng anh em 🌹 109+ Code Thẻ Đổi Tên Liên Quân 🌹 {Mới Nhất}

Bảng Code Chữ Màu Liên Quân In Đậm

Để tạo được chữ màu in đậm trong Liên Quân thì bạn xem cú pháp như sau:

<b>Tên nhân vật<b>

👉 Ví dụ: <b> Shop Garena <b>

Đổi Tên 2 Màu Liên Quân Mùa 23

Bạn muốn tạo một tên thật chất trong Liên Quân nhưng chưa biết làm thế nào? Dưới đây Shop Garena bật mí bạn cách đổi tên 2 màu Liên Quân mùa 23 với các bước như sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào các bước như đã chia sẽ ở trên
  • Bước 2: Bạn nhập cú pháp 2 màu như sau: <b><color=#mã màu thứ nhất>nội dung</a><color=mã màu thứ hai>nội dung</a></b> và bạn được kết quả như bên dưới.
Kết quả
Kết quả

Code Đổi Tên 3 Màu Liên Quân

Trong game Liên Quân, để có thể đổi tên được thì bạn cần phải có thẻ đổi tên đã nhé, thẻ này bạn có thể mua bằng quân huy, nhập mã code hoặc nhận từ sự kiện do nhà phát triển game phát hành. Dưới đây là mã code giúp bạn đổi được tên 3 màu đẹp nhất trong Liên Quân.

<color=#mã màu thứ nhất>nội dung 1</a><color=#mã màu thứ hai>nội dung 2</a><color=#Fmã màu thứ ba>nội dung 3</a>

Shop Garena tặng anh em nick full tướng với ☀️ 108+ Acc Liên Quân Miễn Phí ☀️ [VIP]

Viết một bình luận